Priešgaisrinės signalizacijos ir gaisro gesinimo dujomis sistemos

Priešgaisrinės signalizacijos sistema skirta gaisro židiniui aptikti pačiose pirmose gaisro stadijose. Informacija apie incidentą perduodama saugos kompanijai ar klientui.

Šio tipo sistemos gali būti:

  • konvencinės priešgaisrinės signalizacijos sistemos
  • adresinės priešgaisrinės signalizacijos sistemos

Konvencinėse sistemose stebėjimas atliekamas zonomis. Paprastai vienoje zonoje būna apie 20 daviklių, todėl gaisro vieta negali būti nustatyta labai tiksliai. Būtent dėl šios priežasties tokios sistemos dažniausiai būna įrengiamos nedideliuose pastatuose.

Adresinės sistemos gali nustatyti tikslią gaisro židinio vietą pagal atskiro daviklio buvimo vietą. Tokio tipo sistemas paprasčiau integruoti į kitas (ventiliacijos, liftų, eskalatorių, sprinklerių, dūmų šalinimo ir kt.) sistemas. Centrinis įrenginys turi laiko užlaikymo funkciją, leidžiančią personalui patikrinti, kodėl suveikė aliarmas, ir jį atšaukti bei nevykdyti evakuacijos, jei signalizacija suveikė atsitiktinai. Adresinės sistemos puikiai tinka daugiaaukščiams pastatams, biurų kompleksams, viešbučiams, mokykloms ir t. t.

Abi sistemos naudoja daviklius, veikiančius tuo pačiu principu. Pagrindiniai daviklių tipai:

  • optiniai dūmų davikliai, įjungiantys aliarmą, kai dūmai pastebimi vizualiai.
  • temperatūros davikliai, reaguojantys į didesnę nei 56–90 oC temperatūrą. Paprastai naudojami vietose, kuriuose negalima įrengti dūmų daviklių.
  • temperatūros pokyčio davikliai, reaguojantys į staigų temperatūros pakilimą. Naudojami patalpose kur galimi dūmai ar pastovia aukšta temperatūra.

Sprogioje (EX) aplinkoje dujų nuotėkiui ar atvirai ugniai atpažinti naudojami specialūs davikliai – barjerai ir (arba) „oro mėginių“ principu veikiantys davikliai.

Priešgaisrinės sistemos aprūpinamos specialiais aliarmo mygtukais, sirenomis ir skambučiais, įrengtais šalia optimalių evakuacijos maršrutų. Didesnį plotą turinčiose objektuose naudojami ir specialūs iš anksto įrašyti evakuacijos pranešimai, transliuojami per garso informacinę (GIS) sistemą.

Visos priešgaisrinės signalizacijos sistemos privalo atitikti priešgaisrinės saugos reikalavimus ir norminius aktus, todėl Pristis teikia konsultacijas dėl sistemos projekto patvirtinimo, prieš ją įrengiant objektuose arba bent rekomenduoja Jums pasikonsultuoti su vietine Priešgaisrinės saugos tarnyba.

Neįmanoma visiškai eliminuoti potencialios gaisrų grėsmės dėl  trumpojo jungimo serverinėje ar kitoje vietoje kur yra kompiuterinė technika.  Gaisrams tokiose vietose gesinti naudojama  gesinimo dujomis sistema. Pagrindinis šios sistemos pranašumas – staigus gaisro židinio neutralizavimas nepaliekant gesinimo priemonių likučių.

Gesinimo dujomis naudojamos ir patalpose kur yra saugomos vertybės ar dokumentai (muziejai, archyvai ir pan.)

Gaisrų gesinimo dujomis sistemą sudaro dujų balionai, dujotiekio vamzdynas su purkštukais  ir gaisro davikliai, sujungti su gesinimo sistemos pultu.

Pagrindinės dujų rūšys:

  • inertinės dujos, kurių veikimo principas – gaisro gesinimas sumažinant deguonies kiekį patalpoje. Inertinės dujos gerai tinka gesinant gaisrą didelėse patalpose ir yra pigesnės nei cheminės dujos. Trūkumas - didelis balionų kiekis, kuriems kartais gali reikėti atskirų patalpų. Be to, reikia atsižvelgti į aukšto slėgio vožtuvų, kurie turi apsaugoti pastato konstrukciją nuo per didelio slėgio gaisro gesinimo metu, įrengimo išlaidas. Dažniausiai naudojamos inertinės dujos – argonas, azotas, argonitas.
  • Cheminės dujos, kurių pagrindinis gaisro gesinimo principas remiasi endotermine (šilumos sugėrimo) reakcija, dėl kurios pašalinama viena iš trijų (degalai, deguonis, temperatūra) degimui būtinų sąlygų – temperatūra. Cheminės dujos dažniausiai naudojamos patalpose, kuriose yra kompiuterių, elektros įrangos, telekomunikacijų, kitos įrangos, meno vertybių, archyvuose, laivuose bei lėktuvuose, sandėliuose, kuriuose laikomi gaisro atžvilgiu pavojingi kroviniai ir t.t. Cheminių dujų naudojimas pasiteisina  mažose patalpose. Daugumai cheminių dujų nereikia naudoti aukšto slėgio vožtuvų, nes gesinimui būtinas dujų specifinis svoris sudaro 7-9% viso patalpų tūrio. Gaisro gesinimui dažniausiai naudojamos cheminės dujos – Novec, FM-200, FE13 ir HFC-227.

Jei nutarėte įsirengti gaisro gesinimo dujomis sistemą, pasitarkite su kvalifikuotais ir tinkamai apmokytais tokių sistemų ekspertais – jie patars, kaip išsirinkti Jums labiausiai tinkamą ir ekonomiškai naudingiausią sprendimą. Šių sistemų tinkamas funkcionavimas tiesiogiai priklauso nuo projektavimo ir įrengimo darbus atliekančio personalo kruopštumo ir kompetencijos. Norint gauti projektinį pasiūlymą būtina pateikti šią informaciją:

  • Tikslius patalpų, kuriose bus įrengiama dujinė gesinimo sistema, matmenis (plotą ir aukštį) bei atskirai pateikti erdvės virš pakabinamų lubų ir/arba po klojamomis grindimis aukštį.
  • Ventiliacijos angų kiekį.
  • Ar yra oro kondicionavimo sistema