Garso informacinės sistemos, konferencijų ir vertimų sistemos

Garso informacinės sistemos reikalingos tose vietose, kur reikia transliuoti pranešimus dideliam kiekiui žmonių.

Pavyzdžiui, garso  informacinės sistemos naudojamas prekybos centruose, viešbučiuose, oro uostuose, geležinkelio bei autobusų stotyse, mokyklose, valstybinėse įstaigose, sporto salėse ir pan. Dažniausiai sistemos naudojamos viename pastate arba pastatų, kurie suskirstyti į sritis su ypatingomis funkcijomis ir zonomis, komplekse. Pavyzdžiui, fojė ir sveikatos centras viešbutyje – tai skirtingos zonos, kuriose, jei reikia, transliuojamos skirtingos programos.

Garso informacinės sistemos (GIS) gali transliuoti foninę muziką ir balso pranešimus. Taip pat galima transliuoti anksto įrašytus reklaminius pranešimus, ir tiesiai į mikrofoną čia pat skaitomą informaciją.

Evakuacinės sistemos

Pranešimo apie evakuaciją sistemos labiausiai reikalingos visuomeniniuose pastatuose. Evakuacinės  sistemos panašios į įprastines informavimo sistemas, tačiau turi atitikti griežtesnius reikalavimus. Šiose sistemose naudojami iš anksto įrašyti pranešimai apie gaisro pavojų, kurie automatiškai paskelbiami suveikus priešgaisrinės signalizacijos sistemai. Evakuacinės sistemos būklė kontroliuojama netgi tada, kai garsas nėra perduodamas. Tai padeda išvengti tokių situacijų, kai kilus būtinybei pranešti apie pavojų, išaiškėja, kad įranga neveikia.

 

GIS sistemos komponentai:

Mikrofonai

Mikrofonai, naudojami GIS sistemose, leidžia pasirinkti zoną, kurioje bus transliuojamas pranešimas tiesiai iš mikrofono.

Garso šaltiniai

Dažniausiai naudojami garso šaltiniai- kompaktinių plokštelių (CD/DVD) grotuvai su FM radijo ir Mp3 grotuvo prijungimo galimybe – taip užtikrinamas platesnis muzikinio fono pasirinkimas.

Automatinių pranešimų įranga

Šis specialus sistemos komponentas su skaimenine atmintimi paleis balso įrašą tada, kai yra gaunamas signalas iš išorinio šaltinio. Pranešimo pavyzdys: „Mieli lankytojai, dėl susidariusios kritinės situacijos prašome Jus tuojau pat apleisti patalpas.“

Stiprintuvai

Išorinio garso šaltinio (radijas, CD, mikrofonas) signalas stiprinamas iki atitinkamo garso lygio. Paprastesniuose sprendimuose   naudojami analogininiai stiprintuvai, o didesniuose ir sudėtingesniuose projektuose – skaitmeniniai stiprintuvas.

Garsiakalbiai

Kadangi viena iš pagrindinių GIS  sistemos užduočių yra kokybiškai perduoti garso pranešimus, sistemose naudojami garsiakalbiai, optimaliai atkuriantys žmogaus balso diapazoną. Aukštos kokybės muzikai perduoti GIS sistemos neskirtos.

Konferencinės sistemos – tai balso (garso) perdavimo sistemos, naudojamos objektuose su dideliu dalyvių skaičiumi arba griežtu reglamentu. Dažniausiai tokios sistemos naudojamos konferencijų salėse, viešbučiuose, direktorių tarybų pasitarimų salėse, teismuose, kvalifikacijos kėlimo centruose ir pan.

Konferencinės sistemos pranašumai:

 • Visi dalyviai gali puikiai girdėti pranešėją ir kalbėti iš savo vietos.
 • Susitikimo ar pasitarimo organizatorius, reikalui esant, gali atjungti pageidaujamus mikrofonus
 • Naudodamiesi mikrofonais žmonės kalba labiau disciplinuotai dėl „scenos efekto“
 • Kokybiškas, filtruojamas garsas be papildomų triukšmų ir aido
 • Galimybė įrašyti
 • Galima naudoti specialią įrangą skaitmeniniam pasitarimų protokolavimui

Kongresų sistemos naudojamos tokiose žmonių susibūrimo vietose, kur paprastai yra balsuojama – pagrindiniai šių sistemų vartotojai yra parlamentai, tarptautinės organizacijos, savivaldybės, konferencijų salės ir pan.

Kongreso sistema = konferencinė sistema + papildomos funkcijos:

 • kiekvienas dalyvis turi galimybę balsuoti iš savo darbo vietos;
 • dalyvių identifikacija – identifikacinės kortelės ir kitos technologijos leidžia patvirtinti balsavimo teisę dalyviams iš jų darbo vietų;
 • dalyviams galima pasiųsti tekstinius pranešimus – dalyvių mikrofono pagrinde įmontuotas LCD ekranas, į kurį galima nusiųsti tekstinį pranešimą, pavyzdžiui, apie balsavimo rezultatus ir pan.;
 • mikrofonų adresavimas – kiekvienam mikrofonui priskiriamas adresas, kuriuo galima valdyti, pavyzdžiui, besisukančias kameras (įjungus mikrofoną, kamera pasisuka į reikiamą dalyvį). Be to, remiantis adresu pagal renginio darbotvarkę yra suteikiamas žodis kitam dalyviui;
 • projektoriumi parodyti  balsavimo rezultatus ir kalbantįjį ekrane.

Sinchroninio vertimo sistemos naudojamos tais atvejais, kai pasitarime kalbama keletu skirtingų kalbų, kurias supranta ne visi dalyviai (tarptautinės konferencijos, simpoziumai, kvalifikaciniai kursai ir pan.)

Sistemos darbo principas:

 • Vertėjas sėdi garso nepraleidžiančioje kabinoje, tekstą, kurį reikia versti, jis girdi per ausines.
 • Vertėjas turi specialų mikrofoną ir pultą su LCD ekranu, kuriame jis gali greitai pasirinkti vertimo kanalus ir kitus parametrus.
 • Vertimas klausytojams perduodamas belaidžiu infraraudonųjų spindulių ryšiu – infraraudonųjų spindulių signalas konferencijos salėje perduodamas į kiekvieno dalyvio imtuvus. Dalyvis gali pasirinkti, kokio kanalo/kokios kalbos jis klausys. Belaidės sistemos pranašumas yra tas, kad dalyviai gali laisvai judėti konferencijos salėje.
 • Kita galimybė perduoti vertimą klausytojams – kongresų sistema. Šiuo atveju delegatų mikrofonuose įrengiami papildomi išėjimai pajungti ausines ir pasirinkti vertimo kanalą. Laidais signalas perduodamas be sutrikimų, be to, nereikia papildomai įsigyti, pakrauti ir aptarnauti imtuvų.