Slaugių iškvietimo, telefonspynių sistemos, sprendimai kalėjimų kameroms

Pagrindiniai reikalavimai šiuolaikiniams slaugos namams ir ligoninėms – saugumas ir laiku suteikta medicinos pagalba.

Šalia pacientų lovų turi būti įrengtas slaugės iškvietimo mygtukas. Nuspaudus mygtuką, apie tai informuojama budinti slaugė ar gydytojas, kuris atsiliepia į pagalbos kvietimą. Sistemos generuojamas garsinis arba šviesos signalas veikia taip, kad slaugė privalo būtinai  užeiti į palatą ir patikrinti paciento būklę, nes iškvietimas gali būti atšauktas tik priėjus prie paciento lovos.

Sudėtingesnėse sistemose galimas bendravimas su pacientu per vidinį ryšį (interkomą). Šio sprendimo didžiausias pranašumas – trumpesnis reagavimo į paciento iškvietimą laikas.

Slaugių iškvietimo sistemos gali būti integruojamos į kitas komunikacijos sistemas bei platformas – yra galimybė siųsti pranešimus į mobilųjį telefoną  ar kitus komunikacijos prietaisus (peidžerius ir t.t.), kurioje nurodoma aliarmą vieta, laikas ir aliarmo tipas. Sudėtingesnės tokio tipo sistemos leidžia pranešimus priimti, atmesti, paskirti  atsakingą darbuotoją arba pakelti ar sumažinti pranešimo svarbą.

Vidinio ryšio / telefonspynių sistemos yra įrengiamos pastate ir leidžia perduoti vaizdo ir garso signalą. Šias sistemas galima prijungti prie garso informacijos sistemų, telefonų ir kitų sistemų, pvz., apšvietimo arba durų užraktų valdymo nuotoliniu būdu. Skaitmeninėmis tokio tipo sistemomis gali naudotis ir nutolę vartotojai.

Dažniausiai telefonspynių  sistemos naudojamos biuruose, pramoninėse teritorijose ir gyvenamuosiuose namuose su nedideliais saugumo standartais. Pagrindinė užduotis – atpažinti ir įleisti asmenis į viešai neprieinamas patalpas. Galimi tiek paprasti (privatiems namams), tiek techniškai sudėtingi sprendimai (dideliems pastatams) su daugybe galimų prijungimų ir kontroliuojamų užraktų.

Sprendimai kalėjimams – čia paprastai statoma smūgiams atspari pasikalbėjimo įranga su plieniniu korpusu ir smūgiams atspariais mygtukais. Tokios sistemos yra apsaugotos nuo įsilaužimo ir gali registruoti visus pokalbius.